Trojradové otočné ložisko

 • Non-Geared Three row Roller Slewing Bearing for Heavy Machinery

  Bezradové trojradové valčekové ložisko pre ťažké stroje

  K dispozícii sú tri rady otočných ložísk s valčekmi rôznych priemerov ako valivé prvky. Skladá sa z troch krúžkov sediel, troch skupín valčekov a rozperiek,

  spojovacie skrutky a prachotesný krúžok. Podľa rôznych podmienok zaťaženia má horný rad valcov najväčšiu veľkosť a bočné valce najmenšiu veľkosť.

  Horný a spodný rad valivých telies nesú axiálnu silu a moment obrátenia, zatiaľ čo bočné valivé telieska radiálnu silu. Jedná sa o otočné ložisko s

  najväčšia únosnosť. Používa sa hlavne v ťažkých stavebných strojoch.

   

  Na otočné ložisko môžeme použiť aj oceľovú klietku alebo medenú klietku, ktoré slúžili na vysokú rýchlosť.

   

  Pre otočné ložisko má tri typy zubov:

  1. Otočné ložisko vonkajšieho prevodu

  2. Otočné ložisko vnútorného ozubeného kolesa

  3. Otočné ložisko bez prevodovky